Meclis Kararları İlanı

Meclis Kararları İlanı
16 Ocak 2017 Pazartesi 09:20:26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SİİRT BELEDİYE MECLİSİ

 

Sayı: 54203903-301.05.01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                             Toplantı Tarihleri: 02-04/01/2017

Dönemi/Ayı: 2017/Ocak                                                                       

 

 

2017 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 1. 2016 Yılı Aralık Ayı Olağanüstü meclis toplantı zaptında herhangi bir değişiklik yapılmadan tasdikine oybirliğiyle kabul edildi.
 2. 24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6758 sayılı Kanunun 34. Maddesine dayanarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonu üye seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; Abdullah PELEN, Zeki GÜNDÜZ ve Süleyman Semih SAĞLAM’ın Denetim Komisyonu’na seçilmelerine karar verildi.
 3. 24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6758 sayılı Kanunun 34. Maddesine dayanarak, Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince görüşmeye açılan; Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi için yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Abdullah PELEN, Zeki GÜNDÜZ ve Süleyman Semih SAĞLAM’ın 1 yıl süreyle Plan ve Bütçe Komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında belediyemiz bünyesinde 2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılan ve 2017 yılında da aynı şekilde çalıştırılacak olan Mühendis Zafer KAHRAMAN’ın aylık net 2.850,00 TL ücret üzerinden, Tekniker Fırat TOPRAK’ın ise aylık net 1.690,00 TL ücret üzerinden 2017 Yılı içinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına oybirliğiyle karar verildi.
 5. Aşağıda nitelikleri belirtilen 24 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması "Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı" gereği zorunlu olduğundan;
 1. Siirt İli Doğan Mahallesinde bulunan 720 ada 2 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 2. Siirt İli Tınaztepe Mahallesinde bulunan 72 ada 3 ve 31 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 3. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 516 ada 2 ve 3 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 4. Siirt İli Bahçelievler Mahallesinde bulunan 455 ada 138 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 5. Siirt İli Köprübaşı Köyünde bulunan 192 ve 316 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 6. Siirt İli Barış Mahallesinde bulunan 221 ada 12, 13 ve 14 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 7. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 1017 ada 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 8. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 311 ada 657, 658 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 9. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 1003 ada 7 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 10. Siirt İli Yeni Mahallesinde bulunan 453 ada 26 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 11. Siirt İli Çal Mahallesinde bulunan 93 ada 1 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 12. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 302 ada 78 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 13. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 1020 ada 11 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 14. Siirt İli Yeni Mahallesinde bulunan 407 ada 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 15. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 ada 29, 30 ve 31 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 16. Siirt İli Doğan Mahallesinde bulunan 252 ada 2, 9 ve 22 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 17. Siirt İli Doğan Mahallesinde bulunan 413 ada 10, 13 ve 19 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 18. Siirt İli Doğan Mahallesinde bulunan 720 ada 2 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyası.
 19. Siirt İli Tınaztepe Mahallesinde bulunan 72 ada 3 ve 31 nolu parseller ile ilgili tadilat dosyası.
 20. Siirt İli Yağmurtepe Köyünde bulunan 102 ada 10 ve 16 nolu parsel ile ilgili itiraz dilekçesi.
 21. Siirt İli Bahçelievler Mahallesinde bulunan 323 ada 3 nolu parsel ile ilgili itiraz dilekçesi.
 22. Siirt İli Bahçelievler Mahallesinde bulunan 455 ada 107 nolu parsel ile ilgili itiraz dilekçesi.
 23. Siirt İli Kooperatif Mahallesinde bulunan 527 ada 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili dilekçe.
 24. Siirt İli Doğan-Afet Mahallesinde bulunan 4 ada 7 nolu parsel ile ilgili tadilat dosyasının incelenmek üzere imar komisyonuna sevkine oybirliğiyle kabul edildi.
 1. Bakanlar Kurulunun 2016/9505 sayılı kararı (Merkezi Siirt İlinde Olmak Üzere Siirt İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yönetimi Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar) ile kurulan ve 26.11.2016 tarihli ve 29900 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren üyesi olduğumuz Birlik Tüzüğünün 7. Maddesine istinaden aşağıda adı ve soyadı yazılı meclis üyelerinin, Siirt İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yönetimi Birliğine asil ve yedek üye olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Siirt İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yönetimi Birliği

S.No

Asil Üye

Yedek Üye

1

Gazi ARMUT

Nurten TEMİZ

2

Mesut EREN

Ali TİMURLENK

3

Muhammet Sadi AYDIN

Mehmet Naci ARIK

4

Mustafa ALTUNKUM

Abdulcebbar ZEYBEKOĞLU

5

Mehmet Selami UYAN

Mansur ÖZKILIÇ

6

Sabahattin ATAKER

 

7

Ayhan EREN

 

8

Çetin ENSAROĞLU

 

9

Nihat ALTUNÇ

 

 1. Belediye Meclisinin 2017 Yılı Şubat Ayı meclis toplantısının, 1 Şubat 2016 Salı günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binasının Başkanlık Makam Odasında yapılmasına oybirliğiyle kabul edildi.
 2. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Siirt Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad TAŞKIN ile ilgi sayılı yazılar gereği ikamet ettiği yerin risk taşıdığından dolayı Şehit Ali DÜĞER Polis Lojmanlarından Başkan Konut Evi olarak tahsis edilen lojmanın onarımı, İlimize gelecek misafirler için Şehit Ali DÜĞER Polis Lojmanlarından tahsis edilen diğer 1 lojmanın misafirhane olarak kullanımı için onarımı, Güvenliği sağlamak, acil durumlar ve afet hallerinde bomba arama köpeklerinin barınmaları için Şehit Ali DÜĞER Polis Lojmanları içerisinde bulunan boş alana 1 adet 3’lü köpek barınağı yapımı, Şeyh Türkî Tepesi ve su deposundaki güvenlik bekleme noktalarına 1’er adet betonarme nöbet kulübesi yapımı ve paratoner alımı ve kurumu işlerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendinde belirtildiği üzere "Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir." hükmü gereğince; belediyemiz tarafından hibe olarak yaptırılmasına oybirliğiyle karar verildi.
 3. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet 12 metrelik ve 3 adet 9 metrelik otobüs satın alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03/01/2017 tarihli ve 90993455-03 sayılı yazısı üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Her geçen gün gelişen ve bu gelişmeye paralel olarak nüfusu artan şehrimizde yaşayan insanların toplu taşıma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet 12 metrelik otobüs ve 3 adet 9 metrelik otobüs olmak üzere toplam 6 adet otobüsün, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine dayanarak satın alınmasına oybirliğiyle karar verildi.
 4. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediye Meclisimizin 14/10/2014 tarihli ve 140 sayılı kararı ile ihdas edilen ve halen boş ve pasif bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilmesine, yine Belediye Meclisimizin 05/12/2014 tarihli ve 169 sayılı kararı ile tasdik edilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin iptal edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 5. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediye başkanlığımızın ihtiyacına binaen, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında 2017 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 avukatın aylık net 2.500,00 TL ücret üzerinden çalıştırılmasına oybirliğiyle karar verildi.
 6. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereği olarak, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 01 sayılı meclis kararıyla seçilen Denetim Komisyonunun yapacağı çalışmalarda uzman kişilerden yararlanması yasa gereği olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23. Maddesinin (b) bendine göre, Denetim Komisyonu ile birlikte görev yapmak üzere, belediye meclis üyelerimize ödenen günlük ücret üzerinden serbest muhasebeci mali müşavirin 10 gün süreyle çalıştırılmasına oybirliğiyle karar verildi.
 7. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü, şeması, yönetici personel, diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
 8. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler tarafından kullanılacak olan toplu taşıma ve elektronik ücretlendirmeye (Siirt Kart) ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanan Toplu Taşıma ve Elektronik Ücretlendirme (Siirt Kart) Uygulama Yönetmeliğinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
 9. Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisli Siirt İli Merkez Doğan Mahallesinde bulunan yaklaşık 6.500 m² miktarındaki 723 ada 2 nolu parselin, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımıza tahsis edilmesi şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine dayanarak, mülkiyeti belediyemize ait Siirt İli Merkez Çal Mahallesinde bulunan 438 ada 2 nolu parselin 1.950 m²’lik kısmının takas yoluyla Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 10. Siirt İli Merkez İlçesi Doğan Mahallesinde bulunan 720 Ada 2 nolu parsel için UİP 23985 NİP 23988 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Ayrık Nizam 4 katlı Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; anayoldan (ön cephe) 10 m, arka ve yan cephelerden 5 m. çekme uygulanacak şekilde Resmi Kurum Tesisi olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 11. Siirt İli Merkez İlçesi Tınaztepe Mahallesinde bulunan 72 ada 3 ve 31 nolu parseller için UİP 23989 NİP 23991 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Serbest Nizam Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte Dini Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 12. Siirt İli Merkez İlçesi Doğan Mahallesinde bulunan 413 Ada 10, 13, 19 nolu parseller ve 416 ada 21, 22, 25, 162, 163 ve 231 nolu parseller için UİP 23994 NİP 23995 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Resmi Kurum Alanı, Spor Tesisi Pazar Alanı, Park ve Konut Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; söz konusu alanlar için ihtiyacı karşılamak üzere Kamu yararı kararı alınarak bu alanın  %70’nin Resmi Kurum Alanı, %11’i Spor Tesis Alanı ve %7’si Konut Alanı, Konut alanı için E=1,50 Yençok=15,50 olacak şekilde planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 13. Siirt İli Merkez İlçesi Doğan Mahallesinde bulunan 252 Ada 9 ve 22 nolu parseller için UİP 23992 NİP 23993 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte; Avan Projeye uygun Yençok=15,50 olacak şekilde Eğitim Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 14. Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 455 Ada 29, 30 ve 31 nolu parseller için UİP 23997 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifinin (resen onaylanması için) mecliste görüşülmesi istenmektedir. Revizyon İmar Planında 455 ada 29, 30 ve 31 nolu, 483 ada 3, 5 ve 7 nolu parseller arasında geçen 6 metrelik imar yolunun kadastral sınır ve imar ada kenarı ile uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Öneri değişiklik ile birlikte İmar Müdürlüğü teklifi ile 2006 Revizyon İmar Plan Notları 2.13. maddesine istinaden söz konusu uyumsuzluğu gidermek adına 6 metrelik imar yolu daraltılmadan kadastral sınıra uyumlu olacak şekilde yeniden planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
 15. Siirt İli Merkez İlçesi Çal Mahallesinde bulunan 93 Ada 1 nolu parsel için UİP 23989 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet içerisinden geçen 7 metrelik imar yolu yapı ve bahçeden geçmekte olduğu için yol kullanılmamaktadır. Öneri değişiklik ile birlikte; 7 metrelik imar yolu daraltılmadan batı yönüne kaydırılarak mülkiyet sınırlarına ve eğime uygun şekilde 2 yapı adası yeniden planlanması talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Ceyhun Dilşad TAŞKIN

Belediye Başkanı V.

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi No:2 56100 SİİRT

Telefon : 444 56 25  
Mail       : info@siirt.bel.tr